Mobila plattformar / Skylift

Kursen tar en dag 08.00 - c:a 15.00. (sluttid vid full grupp 16st) Halva dagen teori plus prov och efter lunch övningar med manöverprov.

Aktuella utbildningar

Mobila plattformar/Liftar hösten 2021

OBS! Ny mail:
madeholm46@gmail.com


Lift/Mobila plattformar Fredag 10/12
Platser kvar

Mobila plattformar/Liftar våren 2022

Lift/Mobila plattformar Fredag 14/1
Platser kvar

Även på företag om ni är minst sex.

Start teori 08.00 Moränvägen 6. Växjö

Är du ny eller ditt intyg gått ut
går du teori fm. och praktik em.08.00- c:a 15.00
Pris: 1800:- plus m.

Med utbildning som inte gått ut går man fm. plus prov. 08.00 - 12.30
Anmäl och visa intyg vid kurstart om detta gäller dig.
Pris: 1600:- plus m.


Priser

En dags utbildning. Pris 1800:- plus moms.  Lunch och fika ingår.
- Teori plus prov f.m. OBS NY ADRESS! Moränvägen 6 och
e.m. praktik hos Tholmarks, Arabygatan 51.Växjö
- 08.00 till c:a 15.00 vid full grupp.
Kortet gäller i fem år.

En maskin på stödben typ skylift och en som går att köra med i högt läge typ saxlift måste finnas med för att man ska få köra alla maskintyper.

Kursen/utbildningsintyget gäller i fem år.