Mobila plattformar / Skylift

Kursen tar en dag 08.00 - c:a 15.00. (sluttid vid full grupp 16st) Halva dagen teori plus prov och efter lunch övningar med manöverprov.

Aktuella utbildningar

Mobila plattformar/Liftar

Tisdag     25/6  FULLBOKAD (extrainsatt kurs)

Fredag    28/6  FULLBOKAD

Torsdag    4/7 
FULLBOKAD

Fredag    23/8  Platser kvar


Är ni åtta så kör jag en kurs på annat datum.Start teori 08.00 Moränvägen 6. Växjö

Är du ny eller ditt intyg gått ut
går du teori fm. och praktik em.08.00- c:a 15.00
Pris: 1700:- plus m.


Med utbildning som inte gått ut går man fm. plus prov. 08.00 - 12.30
Anmäl och visa intyg vid kurstart om detta gäller dig.
Pris: 1500:- plus m.


Priser

En dags utbildning. Pris 1700:- plus moms.  Lunch och fika ingår.
- Teori plus prov f.m. OBS NY ADRESS! Moränvägen 6 och
e.m. praktik hos Tholmarks, Arabygatan 51.Växjö
- 08.00 till c:a 15.00 vid full grupp.
Kortet gäller i fem år.

En maskin på stödben typ skylift och en som går att köra med i högt läge typ saxlift måste finnas med för att man ska få köra alla maskintyper.

Kursen/utbildningsintyget gäller i fem år.